Derde bijeenkomst

Vandaag was de derde bijeenkomst van stichting Slim Wonen.
Hierbij waren weer nieuwe belangstellenden waar we heel blij mee zijn. Ook waren er belangstellenden die bij de vorige bijeenkomst waren geweest. Super!
Nadat iedereen was gearriveerd konden we beginnen.

Nick nam het woord en stelde zijn eigen voor, hij als oprichter van de stichting. In het kort legt hij uit waar de stichting voor staat:
Slim Wonen is een kleinschalige woon- en zorgvoorziening die zich ten doel stelt om mensen met lichamelijke beperking en zijn naasten een passende zorg- en woonomgeving te bieden. Slim Wonen wil het mogelijk maken dat eenieder kan wonen zonder zorgen, hierbij wordt de zorg ook op maat met de mogelijke bewoner geregeld. Het doel is verder ook om de bewoners zelfstandig te laten wonen, maar toch de mogelijkheid hebben om (d.m.v. een gemeenschappelijke ruimte) met elkaar te zijn.

Hennie van Tintelen stelt zich voor, hij vindt mensen met een beperking die een woonwens hebben erg belangrijk. Hennie heeft een zorg achtergrond. Hij ondersteund het initiatief namens cooperatie Wunderbar. Hij heeft plechtig beloofd bij het initiatief te blijven en het project te laten slagen.

Weer bleek vandaag dat iedereen qua woon wensen op een lijn zit. Geweldig! Zoals besproken moet er een grote groep gegadigde zijn alvorens naar de volgende stap gekeken kan worden. Een van de ouders stelt voor om een gezamenlijke whatsapp groep te maken. Dit wordt geregeld want groepsvorming is erg belangrijk.
Dit project zal zeker enkele jaren in beslag nemen voordat deze “staat”. Alle bewoners dienen zich wel in te zetten.

Zo kunnen we wel zeggen dat het een geslaagde dag was!
Langzaamaan komen we steeds verder en sluiten er steeds meer belangstellende aan.

Post Author: Nick