Thema bijeenkomst: leven

We hebben samen met Wunderbar een leuke thema bijeenkomst gehad. Hier stond het thema leven centraal.

Hierbij leerden we elkaar beter kennen aan de hand van elkaars sleutelbos, ook had iedereen een kort praatje.

Planning hoe nu verder:
Nu aantal sessies met geïnteresseerden die er willen wonen. Hieruit komt een bestemmingsplan, daarmee zullen we naar de gemeente gaan of andere lijnen uitgooien.
Het is dus niet zo dat er nu alleen de thema bijeenkomsten zijn. Er zijn ook nog algemene bijeenkomsten, om meerdere mensen te vinden. Deze lopen synchroon met elkaar.

Post Author: Nick